21 februari - Internationella modersmålsdagen

Stå upp för rätten till ditt modersmål!

Barn som firar modersmålsdagen i Bangla Desh Foto: Fahad Faisal
Modersmålsdagen firas på en förskola i Dhaka, Bangla Desh

Internationella modersmålsdagen instiftades 1999 av UNESCO för att främja och informera om vikten av kulturell och språklig mångfald. Datumet valdes för att man ville hedra minnet av språkupproret i Bangla Desh (dåvarande Östpakistan) 1952. Den pakistanska regimen hade beslutat att endast urdu skulle vara officiellt språk i landets båda delar. Detta ledde till ett folkligt uppror med stora demonstrationer i den bengali-talande östra delen. Den 21 februari 1952 sköts 5 personer till döds av polisen. Sedan dess firas den 21 februari som en nationell helgdag i Bangla Desh.

Sedan 2000 firas dagen internationellt för att uppmärksamma alla människors rätt att få använda, studera och bli förstådda på sina modersmål.

Läs mera på Engelska Wikipedia

Läs mera på Institutet för språk och folkminnen

Modersmål i Sundbyberg

I Sundbyberg talas närmare 90 olika språk. De vanligaste modersmålen här, näst efter svenska, är arabiska, tigrinja, spanska, engelska, persiska, ryska, finska. Till de "ovanligare" hör t ex tjeckiska, singalesiska och malayalam. Några språk - finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch - har sedan språklagens instiftande 2009 speciella rättigheter. Sedan Sundbyberg blev förvaltningsområde för finska språket har fler och fler föräldrar anmält sina barn till modersmålsundervisning i finska. I Sundbybergs grundskolor sörjer Sundbybergs globala enhet för modersmålsundervisning och studiehandledning på drygt 20 språk.

Att få använda sitt modersmål har stor betydelse för en människas identitet, och för barns språkutveckling är det viktigt att kunna både föräldrarnas språk och det som talas i skolan och samhället.

Två personer sitter med en bok och pratar/tänker på sina olika språk Kerstin Blombäck
Man kan ju faktiskt växa upp med många språk. Och det är en rikedom att ta vara på!

På Bibliotek Sundbyberg vill vi ge alla barn och vuxna tillgång till böcker på deras modersmål. Inom ramen för projektet Läspåsen får varje förskola varje år någon bok på varje språk som talas bland barnen, och information lämnas till föräldrar om att fler böcker finns på biblioteket. Genom inköp och inlån försöker vi tillhandahålla böcker på de språk som efterfrågas av barn och vuxna. Skolbiblioteken spelar här en viktig roll, då de besöks av alla barn. När skolbibliotekarierna får veta deras ålder, språknivå och intressen, kan de beställa in böcker som passar barnen.

Tvåspråksböcker

Att kunna läsa samma bok både på modersmålet och skolspråket är ett bra sätt att utveckla båda språken. Därför har vi nu gjort det enklare att hitta böcker som finns att läsa både på svenska och på ett eller flera andra språk. Läs mer om Tvåspråksböcker här!

Talande sagoböcker

Små barn kan inte läsa. Och ingen kan begära av förskolepersonal att de ska kunna läsa på alla de språk som kanske talas av barnen på deras avdelning. Då kan det vara bra att ha en möjlighet att spela upp inlästa sagor på det språk som barnen förstår bäst, samtidigt som man själv vet vad sagan handlar om, trots att man inte förstår orden. Detta blir möjligt med hjälp av de talande sagoböckerna och den "magiska mikrofonen", PenPal. Läs mer om detta här

Utklippta pappershjärtan med ord om språk Kerstin Blombäck
Språken i våra hjärtan

Målgrupp:

Skrivet av: Kerstin Blombäck den 12 februari 2021