Språktåget

Öva språkljud, prepositioner

I Språktåget hittar du böcker för att stimulera barns tal- och språkutveckling genom att träna på ord och språkljud.

Har ditt barn fått en språkbiljett av logopeden visar du den på bbilioteket så hjälper vi dig att hitta böcker som passar.

"Alla barn åker med tåget och en del barn behöver stanna lite längre på vissa stationer!"

Språktåget är ett samarbete mellan logoped, regionbibliotek, barnhälsovård och bibliotek
Kontakt Språktåget