Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

Det här är en handbok för förskolepersonal om hur man kan arbeta med språk i förskolan.

Framförallt visar de på hur man kan arbeta med läsning och samtal med barn som har ett annat modersmål från början. Det är viktigt att inte förenkla språket utan att använda det och stödja barnet i språkutvecklingen genom att använda så varierat språk och i så olika situationer som möjligt. Jag fastna naturligtvis för deras uppmaning att jobba med böcker. Här spelar samarbetet mellan förskola och biblioteket en viktig roll påpekar författarna. 

Det är bland annat detta vi vill uppnå med vårt samarbete och med Läspåsen extra även om den vänder sig till barn och förälder. Ta vara på den språkkunskap barnet redan har. Kanske har det redan en bra berättarvana på modersmålet.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kristin Andersson den 27 juni 2012