Sommaruppehåll

Advokatjouren, Språkkafé, Läxhjälp och Ekonomisk rådgivning tar sommaruppehåll.

Hallonbergen

Juristjour: Sista tillfället 30/5, första tillfället nästa termin 22/8

Läxhjälp: Sista tillfället 11/6, första tillfället nästa termin 20/8

Ekonomisk rådgivning: Sista tillfället 26/6, första tillfället nästa termin 14/8

Språkkafé tisdagar: Sista tillfället 29/5, första tillfället nästa termin 3/9

Språkkafé onsdagar: Sista tillfället 13/6, första tillfället nästa termin 4/9

Signalfabriken

Advokatjour ojämna veckor: Sista tillfället 4/6, första tillfället nästa termin 10/9

Advokatjour jämna veckor: Sista tillfället 25/6, första tillfället nästa termin 6/8

Ekonomisk rådgivning: Sista tillfället 28/6, första tillfället nästa termin 16/8

Språkkafé: Första tillfället 5/9

Läs mer

  1. Advokat- och juristjour

    Advokat- och juristjouren är en mottagning i biblioteket där en advokat/jurist hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.

  2. Läxhjälp

    Barn och vuxna är välkomna till biblioteket i Hallonbergen för att få hjälp med läxan!

  3. Budget- och skuldrådgivning

    Du kan få ekonomisk rådgivning och hjälp med ansökan om skuldsanering på kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen i kommunen.

Målgrupp:

Taggar:

den 13 juni 2018