Skolbiblioteksservice

Alla kommunala skolor i Sundbyberg har tillgång till skolbiblioteksverksamhet med utbildad bibliotekarie. Här kan du läsa mer om vår skolbiblioteksservice.

Tillgång till skolbiblioteksverksamhet
Sundbybergs kommunala grundskolor har egna skolbibliotek. Skolbibliotekens bemanning står i relation till skolornas respektive elevantal.

Egen skolbibliotekarie
Varje skola har sin egen skolbibliotekarie. Det är en personlig service för elever och pedagoger. Skolbibliotekarien ansvarar för den löpande verksamheten.

Biblioteksvisning för alla 6-åringar
Alla 6-åringar i Sundbyberg bjuds in till en pedagogisk biblioteksvisning på Hallonbergens bibliotek eller biblioteket i Signalfabriken. Barnen får även ett presentkort på en bok som de hämtar ut tillsammans med sina föräldrar. Förskoleklasserna får dessutom samma skolbiblioteksservice som de andra årskurserna inklusive bokprat och lånetillfällen.

Bokprat och lånetillfällen
Under bokpratet presenterar skolbibliotekarien ett urval böcker anpassat efter gruppens ålder och behov. Vid varje tillfälle ges tid för lån i skolbibliotekariens närvaro. Alla klasser som har sin skolbiblioteksverksamhet förlagd till stadsdelsbiblioteken har sina bokade lånetillfällen där tillsammans med skolbibliotekarien.

Service till pedagoger
Pedagoger kan få hjälp med att hitta faktaböcker och skönlitteratur inom olika ämnesområden och teman för fördjupningsarbete och bredvidläsning. Skolbibliotekarien hjälper också till att ta fram relevanta webbsidor.

Talböcker på Daisy och samarbete med specialpedagoger
Lärare och specialpedagoger får hjälp med talböcker på Daisy till elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna får också hjälp med böcker på Daisy för att läsa på fritiden.

Biblioteksbesök för introduktionsgrupper
Skolbibliotekarien samarbetar med lärare i introduktionsgrupper. Introduktionsgrupper erbjuds biblioteksbesök där fack- och skönlitterära böcker på lätt svenska presenteras. De får också en visning av de böcker som finns på andra språk än svenska på stadsdelsbiblioteken.

Böcker på andra språk
För att komplettera bibliotekets bestånd lånas böcker på andra språk in från Internationella biblioteket i Stockholm.

Ett centralt bestånd av klass- och gruppuppsättningar
Skolorna har tillgång till ett centralt bestånd av skönlitterära böcker i klass- och gruppuppsättningar för åk 1-9.Klicka här för att se beståndet!

Medieplanering och bokinköp
Skolbibliotekarien för respektive skola skräddarsyr bokinköp efter skolans behov. Pedagoger och elever har möjlighet att påverka inköpen.

Lärarkort
Lärare på grundskolorna kan skaffa ett lånekort som ger längre lånetid på stadsdelsbiblioteken.

Månadsbrev
Skolorna får månadsbrevet Bokmärket med information och boktips på olika teman från Sundbybergs skol- och folkbibliotek. Bokmärket kommer 10 gånger/år. Läs Bokmärket på webben via länken i högerspalten.

 
Bemanning av skolbiblioteken
På Grönkullaskolan och Ängskolan (Ängskolan F-6, Ängskolan 7-9) är skolbiblioteken öppna varje skoldag.

Duvboskolan, Kymlingeskolan, Lilla Alby skola, Ursvikskolan och Örskolan har var sitt skolbibliotek som är bemannat en dag i veckan.

Kontakt skolbibliotek

  1. Mie Björkman

    Titel: Skolbibliotekarie/Skolbibliotekssamordnare

    Jag arbetar som skolbibliotekarie och skolbibliotekssamordnare i Sundbyberg. I mitt jobb träffar jag framför allt barn och ungdomar i grundskolan så jag läser massor av barn- och ungdomsböcker! 

    Telefon: 08-706 85 18