Skolbibliotek hotas att läggas ned!

Vad kan eleverna göra för att stoppa besparingarna som hotar deras skolbibliotek?

Kompisarna Hugo och Maryam tror inte sina öron. Ska skolbiblioteket stängas och deras bibliotekarie få sparken? Rektorn måste plötsligt spara en halv miljon kronor. Finns det något de kan göra? De startar en namninsamling. Kommunalrådet verkar inte bli glad. Han vill visst hindra att nyheten sprids. Vad ligger bakom beslutet?

Snart lär sig eleverna att skilja på känslor och fakta. Tillsammans med en tjej som är van att skriva på nätet startar de Scoopet. Snart får deras nyhetstidning spridning. Både radio och lokaltidningen hör av sig. Men lyssnar någon på barnen? 

Erik Fichtelius och Martin Widmark har skrivit en spännade bok om källkritik. Kim W Andersson har illustrerat.

Boken är en spännande berättelse för mellanstadieåldern att läsa själv. Som högläsning i klassen kan den bli underlag för diskussioner både om källkritik, demokrati och inflytande.