Skolbibliotek

Alla kommunala grundskolor i Sundbyberg har egna skolbibliotek.


Sundbybergs kommunala grundskolor har skolbibliotek och varje skola har sin egen skolbibliotekarie. Det är en personlig service för elever och pedagoger.

Grönkullaskolan och Ängskolan (Ängskolan F-6, Ängskolan 7-9) är skolbiblioteken öppna varje skoldag. 

Skolbiblioteken på Duvboskolan, Kymlingeskolan, Lilla Alby skola, Ursvikskolan och Örskolan är bemannade en dag i veckan.


Finns boken på ditt skolbibliotek? Klicka på din skola!

Duvboskolans bibliotek

Grönkullaskolans bibliotek

Kymlingeskolans bibliotek

Lilla Alby skolas bibliotek

Ursvikskolans bibliotek

Ängskolans bibliotek

Örskolans bibliotekKlicka här för att läsa mer om skolbibliotekens service.

Klicka här för att läsa om de kommunala skolornas gemensamma klass- och gruppuppsättningar.


Kontakt skolbibliotek:

Mie Björkman, skolbibliotekarie och skolbibliotekssamordnare
Tel. 08- 706 85 18
E-post: mie.bjorkman@sundbyberg.se

 

Skolbibliotek


Duvboskolans bibliotek
Bemannat en dag i veckan
Bibliotekarie: Johanna Samuelsson
Tel: 08-706 84 78


Grönkullaskolans bibliotek
Bemannat alla skoldagar utom tisdagar
Bibliotekarie: Johanna Samuelsson
Tel: 08-706 87 83

Kymlingeskolans bibliotek
Bemannat en dag i veckan
Bibliotekarie: Rakel Snaedahl 
Tel: 08-706 85 41

Lilla Alby skolas bibliotek
Bemannat en dag i veckan
Bibliotekarie: Mie Björkman 
Tel: 08-706 85 18

Ursvikskolans bibliotek
Bemannat en dag i veckan
Bibliotekarie: Mie Björkman
Tel: 08-706 85 18

Ängskolans bibliotek
Bemannat alla skoldagar
Bibliotekarie: Eva Nordin/Maria Trejling
Tel: 08-706 85 72

Örskolans bibliotek
Bemannat en dag i veckan
Bibliotekarie: Anna Stahl 
Tel: 08-706 85 50

Nyhetsbrevet Bokmärket

Bokmärket är vårt nyhetsbrev från skol- och folkbiblioteken till skolpersonal i Sundbyberg.

Läs det senaste Bokmärket:

Tidigare Bokmärket

Här hittar du alla tidigare Bokmärket och vilka teman de haft.

Läsåret 2016/2017

Läsåret 2015/2016

Läsåret 2014/2015

Läsåret 2013/2014

Läsåret 2012/2013

Läsåret 2011/2012

Läsåret 2010/2011

Läsåret 2009/2010