Skolbiblioteken på Sundbybergs kommunala grundskolor

Alla kommunala grundskolor i Sundbyberg har egna skolbibliotek och varje skola har sin egen skolbibliotekarie. Det är en personlig service för elever och personal.

 

Duvboskolans bibliotek
Bemannat tisdag
Bibliotekarie: Moa Tel: 08-706 87 83

Grönkullaskolans bibliotek
Bemannat måndag-tisdag & torsdag-fredag
Bibliotekarie: Sophia Tel: 08-706 84 78

Kymlingeskolans bibliotek
Bemannat måndag & onsdag
Bibliotekarie: Moa Tel: 08-706 87 83

Lilla Alby skolas bibliotek
Bemannat måndag & onsdag
Bibliotekarie: Mie Tel: 08-706 85 18

Risöskolans skolbiblioteksverksamhet
På Grönkullaskolans bibliotek & biblioteket i Signalfabriken
Kontakt biblioteket i Signalfabriken: Nanna Tel: 08-706 66 44

Ursvikskolans bibliotek
Bemannat onsdag
Bibliotekarie: Sophia Tel: 08-706 84 78

Ängskolans bibliotek
Bemannat måndag-fredag
Bibliotekarie: Eva Tel: 08-706 85 72

Örskolans bibliotek
Bemannat måndag
Bibliotekarie: Cecilia Tel: 08-706 66 53

 

Klass- och gruppuppsättningar

Sundbybergs kommunala skolor har tillgång till ett centralt bestånd av skönlitterära böcker i klass- och gruppuppsättningar för åk 1-9. De flesta titlar finns även som talbok. 

Kontakta Moa för bokningar av klassuppsättningsböcker.

Läs mer och se vilka titlar som finns.

 

Bokmärket

Bokmärket är vårt nyhetsbrev från skol- och folkbiblioteken till skolpersonal i Sundbyberg.

Läs det senaste Bokmärket: Bokmärket sommar 2022

 

Sundbybergs stads strategi för ökat läsande

Läs Sundbybergs stads Strategi för ökat läsande bland barn och unga

 

Kontakt skolbibliotek

Har du frågor om skolbiblioteksverksamheten i Sundbyberg? Kontakta Mie.

Språk