Sami räddar Glädjen

Sami börjar på förskolan Glädjen. Men barnen verkar inte glada trots namnet.

Sami är 4 år och en varmhjärtad person. Trots att han möts av arga och ledsna miner behåller han sin positiva och vänliga syn. Snart hittar han sätt att hjälpa den ena nya kamraten efter den andra. Dagen som såg ut att börja så konstigt slutar bra.

Med enkla, lite platta bilder förmedlas det som texten berättar. Budskapet att den som har ett varmt hjärta kan sprida glädje som smittar är tydligt och lätt för yngre barn att ta till sig. Här går det diskutera vänskap och hur du ska vara mot andra. Boken känns ändå inte överpedagogisk utan kan nog fånga många yngre läsare.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kristin Andersson den 5 oktober 2016