Ru

Vackert opch poetiskt.

Deltagarna i bokcirkeln tyckte att Ru var en förtjusande bok som var ganska annorlunda. Författaren hoppar i tid och rum på samma sätt som våra tankar ibland flyger iväg men de korta kapitlen hänger ändå samman. Boken hade gärna fått vara tjockare och flera i bokcirkeln hade gärna sett mer av bakrundshistorien om Vietnam. Språket är poetiskt, vackert och författaren har valt sina ord med omsorg. Även översättningen är mycket bra. a. Intressant om kulturskillnader som att benämna släktingarna med nummer och inte ta en vietnames på huvudet. Kärleken sitter i huvudet- inte i hjärtat.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lena Petersson den 27 mars 2014