Problemlösningens grunder – matematisk metodik

Denna matematikbok har (trots en skrämmande titel) många uppgifter som grundskoleelever kan lösa.

De flesta uppgifterna går ut på att antingen bevisa ett påstående som boken framfört, eller motbevisa det. Denna typ av matematik är faktiskt den som riktiga matematiker brukar göra. Problemlösningens grunder är inte en bok som följer någon specifik kursplan och innehåller så gott som ingen geometri. Därför är nog just denna bok inte någon standardmattebok som man har i skolan, utan mer likt något som används på fritiden. Geometri hör till störst del hemma i problemlösningen, så att en problemlösningsbok saknar detta är inte önskvärt. Innehållet på boken kompenserar ändå denna lilla brist.

Jag har lärt mig otroligt mycket från denna bok och den har fördjupat mig mycket i hur jag på bästa sätt löser problem. Framför allt har jag ju haft väldigt roligt med problemen och jag skulle rekommendera att andra gjorde likaså. Boken passar för barn från mellanstadiet till gymnasiet.

Lycka till med problemlösningen!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lav den 22 december 2014