PRAESA är 2015 års ALMA-pristagare

Världens största barn- och ungdomslitteraturpris - Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, går i år till PRAESA!

Med läsglädjen som ledstjärna ger PRAESA unika möjligheter för barn och ungdomar i Sydafrika att få tillgång till litteratur. Kreativa läs- och berättarprojekt skapar sociala sammanhang och gör litteraturen levande på flera språk. PRAESA visar genom sitt enastående arbete hur avgörande böcker och berättande är för att berika barns och ungdomars liv.

PRAESA har tre grundläggande mål: att erbjuda barn högkvalitativ litteratur på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i socialt utsatta områden. Verksamheten bedrivs i kontinuerlig dialog med aktuell forskning och i samarbete med volontärer på gräsrotsnivå.

Om priset

Astrid Lindgren är en av Sveriges mest betydelsefulla författare och hennes verk finns översatta till fler än 90 språk. För att hedra hennes minne och för att öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen har Sveriges regering instiftat ett internationellt pris i hennes namn, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delas ut varje år. Prissumman är fem miljoner svenska kronor, vilket gör det till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. Priset delas ut till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare. Priset kan ges till en eller flera mottagare, oavsett språk eller nationalitet.

Texten är hämtad från www.alma.se