Personal

Här hittar du alla oss som arbetar inom Bibliotek Sundbyberg.

Hallonbergen

 1. Fanny Astner

  Titel: Bibliotekspedagog

  Jag arbetar med lärande på Hallonbergens bibliotek. Om du har frågor om läxhjälpen, språkcaféerna eller lättlästa bokcirklar – hör av dig till mig!

 2. Tatiana Soares

  Titel: Bibliotekarie

  Jag köper in böcker för vuxna på ett 20-tal språk till våra mångspråksavdelningar på Hallonbergens bibliotek och på Signalfabrikens bibliotek. Det är till exempel böcker på arabiska, persiska, tigrinja, finska, ryska och polska. Inom just mitt ansvarsområde ingår inte böcker på engelska och på de nordiska språken. Förutom det, ansvarar jag för tidnings- och tidskriftsavdelningen på Hallonbergens bibliotek.

  Telefon: 08-706 66 15

Skolbibliotek

 1. Frida Zetterberg

  Titel: Skolbibliotekarie

  Jag jobbar som skolbibliotekarie på Grönkullaskolan och Kymlingeskolan, och ibland rycker jag in på de vanliga biblioteken. Jag älskar barn- och ungdomslitteratur och läser massvis med böcker själv.

  Telefon: 08-706 84 78
 2. Mie Björkman

  Titel: Skolbibliotekarie/Skolbibliotekssamordnare

  Jag jobbar som skolbibliotekarie på Lilla Alby skola och som skolbibliotekssamordnare på Bibliotek Sundbyberg. I mitt jobb träffar jag framför allt barn och ungdomar i grundskolan så jag läser massor av barn- och ungdomsböcker! 

  Telefon: 08-706 85 18
 3. Moa Pettersson

  Titel: Skolbibliotekarie

  Jag jobbar som skolbibliotekarie. På måndagar är jag i Örskolan, på tisdagar i Ursvikskolan och på onsdagar i Duvboskolan. När jag inte är på någon skola jobbar jag på Hallonbergens bibliotek och ansvarar för utlån av klassuppsättningar till alla kommunala grundskolor i Sundbyberg.

  Telefon: 08-706 87 83

Signalfabriken

 1. Anna Branteby Schnelzer

  Titel: IT-bibliotekarie

  Jag är ansvarig för IT-frågor på biblioteken i Signalfabriken och Hallonbergen. Dessutom har jag hand om avdelningarna om samhällsvetenskap och databöcker på Signalfabriken.

  Telefon: 08-706 84 61
 2. Johanna Svensson

  Titel: Bibliotekarie

  Jag är bibliotekarie på biblioteket i Signalfabriken med ansvar för inköp av skönlitteratur för vuxna och e-medier på både biblioteket i Hallonbergen och Signalfabriken.

  Telefon: 08-706 86 47
 3. Kerstin Blombäck

  Titel: Barnbibliotekarie

  Jag jobbar på biblioteket Signalfabriken. Där har jag hand om förskoleklassernas studiebesök, och bokklubbarna för barn i låg- och mellanstadieålder.

  Telefon: 08-706 82 30
 4. Maria Mattes

  Titel: Bibliotekspedagog

  Jag arbetar med Bokstart som är ett projekt för att stärka de yngsta barnens språkutveckling och läsintresse.

  Telefon: 08-706 66 33
 5. Mie Björkman

  Titel: Skolbibliotekarie/Skolbibliotekssamordnare

  Jag jobbar som skolbibliotekarie på Lilla Alby skola och som skolbibliotekssamordnare på Bibliotek Sundbyberg. I mitt jobb träffar jag framför allt barn och ungdomar i grundskolan så jag läser massor av barn- och ungdomsböcker! 

  Telefon: 08-706 85 18
 6. Thorbjörn Trygg

  Titel: Biblioteksassistent

  Ansvarar för bibliotekets informationsmaterial. Affischer, programblad, foldrar och broschyrer. Jobbar även med informationstavlorna och vår webbplats.

  Telefon: 08-706 84 86