Personal

Här hittar du alla oss som arbetar inom Bibliotek Sundbyberg.

Hallonbergen

 1. Fanny Astner

  Titel: Bibliotekspedagog

  Jag arbetar med lärande på Hallonbergens bibliotek. Om du har frågor om läxhjälpen, språkcaféerna eller lättlästa bokcirklar – hör av dig till mig!

 2. Tatiana Soares

  Titel: Bibliotekarie

  Jag ansvarar för medier för vuxna på de flesta språken på mångspråksavdelningen, för tidnings- och tidskriftsavdelningen, samt har det övergripande ansvaret för vår Regnbågshylla här på Hallonbergens bibliotek. Till mig kan lokala språk-, kultur- och fritidsföreningar höra av sig för samarbete med biblioteket.

  Telefon: 08-706 66 15

Skolbibliotek

 1. Frida Zetterberg

  Titel: Skolbibliotekarie

  Jag jobbar som skolbibliotekarie på Grönkullaskolan och Kymlingeskolan, och ibland rycker jag in på de vanliga biblioteken. Jag älskar barn- och ungdomslitteratur och läser massvis med böcker själv.

  Telefon: 08-706 84 78
 2. Mie Björkman

  Titel: Skolbibliotekarie/Skolbibliotekssamordnare

  Jag jobbar som skolbibliotekarie på Lilla Alby skola och som skolbibliotekssamordnare på Bibliotek Sundbyberg. I mitt jobb träffar jag framför allt barn och ungdomar i grundskolan så jag läser massor av barn- och ungdomsböcker! 

  Telefon: 08-706 85 18

Signalfabriken

 1. Anna Branteby Schnelzer

  Titel: IT-bibliotekarie

  Jag är ansvarig för IT-frågor på biblioteken i Signalfabriken och Hallonbergen. Dessutom har jag hand om avdelningarna om samhällsvetenskap och databöcker på Signalfabriken.

  Telefon: 08-706 84 61
 2. Annette Stjernehov

  Titel: Biblioteksassistent

  Jag arbetar på katalogavdelningen, vilket innebär att jag packar upp nyinkomna böcker och medier. Dessa iordningställer jag sedan, så att de blir klara för utlåning.

  Telefon: 08-706 84 84
 3. Johanna Svensson

  Titel: Bibliotekarie

  Jag är bibliotekarie på biblioteket i Signalfabriken med ansvar för inköp av skönlitteratur för vuxna och e-medier på både biblioteket i Hallonbergen och Signalfabriken.

  Telefon: 08-706 86 47
 4. Kerstin Blombäck

  Titel: Barnbibliotekarie

  Jag jobbar på biblioteket Signalfabriken. Där har jag hand om förskoleklassernas studiebesök, och bokklubbarna för barn i låg- och mellanstadieålder.

  Telefon: 08-706 82 30
 5. Maria Mattes

  Titel: Bibliotekspedagog

  Jag arbetar med Bokstart som är ett projekt för att stärka de yngsta barnens språkutveckling och läsintresse.

  Telefon: 08-706 66 33
 6. Mie Björkman

  Titel: Skolbibliotekarie/Skolbibliotekssamordnare

  Jag jobbar som skolbibliotekarie på Lilla Alby skola och som skolbibliotekssamordnare på Bibliotek Sundbyberg. I mitt jobb träffar jag framför allt barn och ungdomar i grundskolan så jag läser massor av barn- och ungdomsböcker! 

  Telefon: 08-706 85 18
 7. Thorbjörn Trygg

  Titel: Biblioteksassistent

  Ansvarar för bibliotekets informationsmaterial. Affischer, programblad, foldrar och broschyrer. Jobbar även med informationstavlorna och vår webbplats.

  Telefon: 08-706 84 86
 8. Ylva Rörstad

  Titel: Biblioteksassistent

  Jag har ett varierande och roligt jobb som biblioteksassistent, mestadels på Signalfabrikens bibliotek.

  Telefon: 08 706 85 47