Om det var krig i Norden

Om det var krig i Norden använder ett direkt du-tilltal som sätter in läsaren i en krigsflyktings perspektiv, som om det vore läsaren som är flyktingen.

Det är läsar-du som måste ducka för krypskyttar på Sergels torg, och läsar-du som tvingas fly Sverige där ett krig mot Danmark har utbrutit.

Det är inte en typisk roman i den bemärkelse att det finns någon direkt intrig, istället skildras flyktingens/läsar-duets vardag från kriget, till flyktinglägret och försöken att anpassa sig till den nya tillvaron. Tanken med boken är förstås att sätta in läsaren i hur det är att vara flykting, för att öka förståelsen för en grupp människor som ofta diskuteras som ”de andra”. Men tänk om det istället gällde oss själva? Det omkastade perspektivet, snarare än själva berättelsen i sig, är bokens styrka.

Boken är kort, bara ca 50 sidor, så den bör passa för ovana läsare och även fungera som diskussionsunderlag i skolan om man t.ex. arbetar med frågor om flyktingpolitik/synen på flyktingar. Ett plus är bokens formgivning, den ser ut och har samma storlek som ett pass i röd läderimitation. Texten varvas också med fina, collageliknande illustrationer. Språket är enkelt utan att vara barnsligt, och jag tror att den bör passa från ca 13 år-vuxen.

Karolina på Solna gymnasiums bibliotek

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Solna den 23 oktober 2012