Niceville

Det är 60-tal i USA och Societetsflickan Skeeter kommer tillbaka till den amerikanska småstaden Jackson i Mississippi efter universitetet. Hennes vänner har skaffat man, barn och ett gott hemmafrurykte. Skeeter däremot drömmer om att bli författare.

Hon reagerar efter sin hemkomst mer och mer på hur hennes väninnor och till och med hennes egen mor behandlar de svarta kvinnor som jobbar som både både nanny och hembiträde i varje hem. De svarta kvinnorna uppfostrar de vita barnen som att de vore deras egna bara för att barnen sedan uppfostras att avsky dem och deras hudfärg. Hembiträdena håller de vita kvinnornas hem respektabla men detta till trots behandlas de svarta kvinnorna som skit och det går så långt att en separat toalett installeras i varje hem för att smittor inte ska spridas. Skeeter bestämmer sig för att skriva en bok om de svarta kvinnornas situation och utsatthet. Med tre kvinnors hjälp och berättelser får hon ihop en bok som kan  få ödesdigra konsekvenser. Om det kommer fram att kvinnorna "skvallrat" om sina förhållanden går de och deras familjer ett hemskt öde till mötes.


Karin på Solna gymnasiums bibliotek

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Solna den 19 juni 2012