Min trespråkiga talande ordbok

Arabiska - engelska - svenska - somali - spanska..... Vilket av språken kan du? Och vilket vill du lära dig? Välj språk -titta på bilderna - se orden skrivna - hör dem uttalas - i din egen takt!

"Min trespråkiga talade ordbok" är en rolig start för den som är nybörjare på ett språk.  Ett par kompisar med olika bakgrund, som är nyfikna på att lära sig varandras språk kan också använda dem tillsammans. Det spelar ingen roll vilket som är ditt första språk, och vilket du vill lära dig. Du tittar på bilderna på temauppslagen, läser vad sakerna heter på engelska, svenska och ett tredje språk - och, med hjälp av "den talande pennan" PENpal som du lånat tillsammans med boken kan du höra orden uttalas.

Även icke läskunniga barn kan använda den tillsammans med PENpal med bara litet vuxenhjälp!  Man startar läspennan, väljer språk, och sen är det bara att peka på bilderna, så får man höra vad saken heter på det valda språket!

"Min trespråkiga talande ordbok" finns på Svenska/engelska/arabiska, Svenska/engelska/somali och Svenska/engelska/spanska. Ordboken finns även på många andra språk, men då saknas svenskan i den tryckta texten. Den heter då "My bilingual talking dictionary" och finns på engelska tillsammans med det andra språket. Även dessa böcker kan användas till att lyssna sig till vad sakerna heter på svenska!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Kerstin Blombäck den 22 maj 2013