Liten

En bok om att vara liten och utelämnad.

Liten trivs hemma de dagar alla mår bra och kan vara tillsammans. Men det finns dagar som inte känns så bra. Då bråkar Den ena med den Andra.

Stina Wirsén har på uppdrag av Brottsoffermyndigheten gjort en bok för att hjälpa de allra yngsta barnen att sätta ord på hur de upplever övergrepp och våld i hemmet. Hon lyckas med små medel och stor känslighet för barnet få fram hur det känns. Hon visar också att det alltid finns vuxna som ska och kan hjälpa barnet. Det är fint skildrat och ett viktigt ämne oavsett det ser ut så här eller inte hemma hos dig.

Jag presenterar boken i ett större sammanhang i inspelningen Kristins presentation av genuina bilderböcker.