Talböcker och Legimus

Talböcker är böcker du lyssnar på. De finns på skiva att låna från biblioteket eller att ladda ner från Legimus.

Vem får låna talböcker?

Alla som har en läsnedsättning. Vilket betyder att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. Exempel på läsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

 

Du behöver inget intyg för att få låna talböcker.

Legimus

Om du vill läsa talböcker i Legimus måste du kontakta ditt lokala bibliotek och boka en tid för att skaffa ett konto. Det innebär att du ska vara skriven i Sundbyberg för att boka en tid på biblioteken i Hallonbergen och Signalfabriken. Undantaget är elever i de kommunala grundskolorna, SFI i Sundbyberg och Komvux i Sundbyberg. Annars hänvisar vi till bibliotek i din hemkommun.

Du som går i grundskolan kontaktar din skolbibliotekarie för att få hjälp med Legimus.

Studenter på SFI och Komvux och barn och unga som är skrivna i Sundbyberg och går på en friskola kontaktar Hallonbergens bibliotek.

Övriga skrivna i Sundbyberg kontaktar Biblioteket i Signalfabriken.

 

Se även:

Boken kommer 

 

Språk