Låneregler

Hantering av personuppgifter 

Biblioteken i Sundbyberg använder dina personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen bestäms av en lag som heter dataskyddsförordningen, som gäller i hela EU.  

Du kan registrera dig på biblioteket och på bibliotek.sundbyberg.se. Alla som har fyllt 6 år kan registrera sig, men om du inte har fyllt 13 år måste du först få skriftligt godkännande av din vårdnadshavare. När du registrerar dig får du en personlig inloggningsfunktion med en pinkod som du själv skapar och som gör att du får tillgång till Mina sidor på bibliotek.sundbyberg.se där du exempelvis kan förnya dina lån. Du bokar också datorer via din personliga inloggning. Vi sparar uppgifterna till dess att du ber oss ta bort dem eller när du inte har använt ditt bibliotekskort på tre år 

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat), lösenord (krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapat egna listor eller betygsatt verk på vår bibliotekswebb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte. Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat.   

Sundbybergs stad, org. nr 212 000 0175, med adress Östra Madenvägen 4, 172 92 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för bibliotekets behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter som biblioteken i Sundbyberg har sparade i låneregistret, du kan få en utskrift av det på våra bibliotek. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran, förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade. 

Bibliotekskort

Bibliotekskort får du gratis mot uppvisande av legitimation. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
Om du förlorar ditt kort anmäler du det till biblioteket så att det kan spärras.
Ett nytt bibliotekskort kostar 20:-.

Ansökan om bibliotekskort för barn under 13 år

Om du inte har fyllt 13 år måste du först få skriftligt godkännande av din vårdnadshavare för att skaffa bibliotekskort. Här hittar du en nedladdningsbar pdf som du kan skriva ut, fylla i och lämna in på biblioteket. Blanketten finns också att hämta på biblioteket.

Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling och du ansvarar för att alla lån som görs på ditt kort kommer tillbaka i tid. Skulle du skada eller förlora det du lånat måste det ersättas.

Lånetid

Lånetiden står på det kvitto du får när du lånar dina böcker.
Lånetiden är normalt 4 veckor, på nya och efterfrågade böcker och vinylskivor är lånetiden 2 veckor.
Årets tidskrifter och filmer har 1 veckas lånetid.
Du får låna om en bok max två gånger. Reserverade böcker kan inte lånas om. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon eller på bibliotekswebben genom att logga in på Mina sidor.

Lånetider för e-böcker och e-ljudböcker

Du kan låna maximalt 2 e-böcker under en 7-dagarsperiod. Lånetiden för varje bok är 28 dagar.
Efter att lånetiden gått ut kan du inte längre läsa boken. Önskas omlån får du göra ett nytt lån av boken.

Försenade lån

Återlämnar du inte det du lånat i tid måste du betala en övertidsavgift. Du får två påminnelser, därefter skickas en räkning. Det utgår en expeditionsavgift för räkningar och för påminnelser skickade som brev.

Övertidsvarning

Övertidsvarning är en extra service som via mail påminner dig om att lånetiden håller på att gå ut. Om du av någon anledning inte får en påminnelse är du fortfarande ansvarig för att lånen kommer tillbaka i tid. Lånetiden står på kvittot eller på Mina sidor på bibliotekswebben.

Förseningsavgifter

Förseningsavgiften är 10:- per lån och påbörjad vecka. Avgiften börjar tas ut första dagen efter förfallodatum.

Förseningsavgiften för dvd-filmer är 5:-/dag.

Maximal förseningsavgift per tillfälle är 200:-.
Vid skulder över 50:- spärras kortet till dess skulden är betald.
Vid räkning tar vi ut en expeditionsavgift på 50:-. Vid påminnelse per brev är avgiften10:-

Skadade eller förlorade böcker och andra medier ersätts med återanskaffningspriset, dock lägst schablonpris.

Schablonpriser

Vuxenbok 300:-
Barnbok 100:-
Cd 200:-
Dvd/tv-spel 600:-
Pocket 75:-
Tidskrift 75:-

Om du har betalt och ersatt en förlorad bok kan du inte begära pengarna tillbaka om du sedan lämnar tillbaka boken.

Övriga avgifter

Kopior A4, svartvit 3:-/sida
Kopior A3, svartvit 5:-/sida
Kopior A4, färg 5:-/sida
Kopior A3, färg 10:-/sida

Lån av dataspel 10:-

Förlorat bibliotekskort 20:-

Avgift för distansstuderande
som tenterar på biblioteket 50:-
(Ersättning för porto,
utskrifter och kopiering)