Låneregler

Bibliotekskort

Bibliotekskort får du gratis mot uppvisande av legitimation. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
Om du förlorar ditt kort anmäler du det till biblioteket så att det kan spärras.
Ett nytt bibliotekskort kostar 20:-.

Ansökan om bibliotekskort för barn under 13 år

Alla som har fyllt 6 år kan registrera sig, men om du inte har fyllt 13 år måste du först få skriftligt godkännande av din vårdnadshavare för att skaffa bibliotekskort. Här hittar du en nedladdningsbar pdf som du kan skriva ut, fylla i och lämna in på biblioteket. Blanketten finns också att hämta på biblioteket.

Ansökan om bibliotekskort för barn under 13 år (56 KB)

Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling och du ansvarar för att alla lån som görs på ditt kort kommer tillbaka i tid. Skulle du skada eller förlora det du lånat måste det ersättas.

Lånetid

Lånetiden står på det kvitto du får när du lånar dina böcker.
Lånetiden är normalt 4 veckor, på nya och efterfrågade böcker och vinylskivor är lånetiden 2 veckor.
Årets tidskrifter och filmer har 1 veckas lånetid.
Du får låna om en bok max två gånger. Reserverade böcker kan inte lånas om. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon eller genom att logga in på bibliotekswebben.

Lånetider för e-böcker och e-ljudböcker

Du kan låna maximalt 2 e-böcker under en 7-dagarsperiod. Lånetiden för varje bok är 28 dagar.
Efter att lånetiden gått ut kan du inte längre läsa boken. Önskas omlån får du göra ett nytt lån av boken.

Försenade lån

Återlämnar du inte det du lånat i tid måste du betala en övertidsavgift. Du får två påminnelser, därefter skickas en räkning. Det utgår en expeditionsavgift för räkningar och för påminnelser skickade som brev.

Övertidsvarning

Övertidsvarning är en extra service som via mail påminner dig om att lånetiden håller på att gå ut. Om du av någon anledning inte får en påminnelse är du fortfarande ansvarig för att lånen kommer tillbaka i tid. Lånetiden står på kvittot eller på Mina sidor på bibliotekswebben.

Avgifter

Förseningsavgifter

Förseningsavgiften är 10 kr per lån och påbörjad vecka. Avgiften börjar tas ut första dagen efter förfallodatum.

Förseningsavgiften för dvd-filmer  är  5 kr/dag.

Maximal förseningsavgift per tillfälle är 200 kr.

Vid skulder över 50 kr spärras kortet till dess skulden är betald.

Vid räkning tar vi ut en expeditionsavgift på 50 kr.

Vid påminnelse per brev är avgiften 10 kr.

Skadade eller förlorade böcker och andra medier ersätts med återanskaffningspriset, dock lägst schablonpris.

Schablonpriser:

Vuxenbok: 300 kr

Barnbok: 100 kr

Cd: 200 kr

Dvd/tv-spel: 600 kr

Pocket: 75 kr

Tidskrift: 75 kr

Om du har betalt och ersatt en förlorad bok kan du inte begära pengarna tillbaka om du sedan lämnar tillbaka boken.

Övriga avgifter

Lån av dataspel: 10 kr

Förlorat bibliotekskort: 20 kr

Sök

Språk