E-böcker och E-ljudböcker

På våra bibliotek kan du göra en massa olika saker. Här listar vi vad du kan göra och vi berättar hur det fungerar.

Biblio - bibliotekets e-böcker i en app

Lyssna på e-ljudböcker och läs e-böcker i appen biblio.
Mer om Biblio - bibliotekets e-böcker i en app

Litteraturbanken

Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för alla!
Mer om Litteraturbanken

Låna e-böcker via bibliotekets webbsida

E-böcker kan förutom i appen biblio lånas via bibliotekets webbsida, här hittar du instruktioner till hur du gör.
Mer om Låna e-böcker via bibliotekets webbsida

Världens bibliotek

I Världens bibliotek finns gratis e-böcker och e-ljudböcker på albanska, arabiska, assyriska, syrianska, bosniska, kroatiska, serbiska, kurdiska, persiska, dari, polska, somaliska, thailändska, tigrinska, turkiska och ukrainska.
Mer om Världens bibliotek

Språk