Läspåsen Extra

Alla ska kunna låna och läsa med sina barn,. Därför finns Läspåsen Extra, med böcker både på svenska och andra språk, på alla förskolor i Sundbyberg.

Läspåsen innehåller ca 30 böcker på svenska och, i mån av tillgång, en bok på varje språk barnen pratar hemma. Föräldrar och barn kan låna hem dem via sin förskola.

Läspåsar packade och klara för att köras ut till förskolorna.
Läspåsar packade och klara för att köras ut till förskolorna.

Kontakt Läspåsen Extra