Kriget av Gro Dahle och Kaia dahle Nyhus

Kan en skilsmässa beskrivas som ett krig? Och vems krig är det - de vuxnas eller barnens?

Hela boken sänder signaler om krig. Färgerna och de både naivistiska och expressiva (starkt uttryckta) bilderna i svart och en färg per uppslag och texten berättar om när kriget flyttade in hos en familj. Det här är en bok att fundera på och prata om.

Pappans otrohet leder fram till gräl och skilsmässa. Vi följer hur barnen, och framför allt Inga, drabbas av föräldrarnas krig. Nu måste hon skydda syskonen och stå som medlare, eller spion, mellan föräldrarna. Hon blir alltmer deprimerad och börjar till och med skada sig själv. De vuxna har fullt upp med sin sorg respektive sin nya familj och ser inte vad de utsätter sina barn för. Efteråt visar det sig att skilsmässan har uppfattats helt olika av de yngre syskonen och Inga.

Som ni hör är det här ingen enkel skildring. Men den är viktig. Den sätter ord på de starka känslor barn kan känna när familjen splittras. Och den visar oss vuxna att vi måste stanna upp och lyssna och se hur vuxnas agerande påverkar barn.

Boken finns med i min inspelade presentation Kristins presentation av genuina bilderböcker.