Kopiator och skrivare

På våra bibliotek har du möjlighet att göra utskrifter från våra datorer samt kopiera.

Kopiorna kostar:

A4 enkelsidig svartvit 2 kr

A4 dubbelsidig svartvit 4 kr

A4 färg 8 kr

A3 enkelsidig svartvit 4 kr

A3 färg 16 kr

Skriva ut

Alla våra datorer är kopplade till skrivare.

På biblioteken finns ett utskriftssystem där du köper ett utskrifts/kopierings-kort som du sedan laddar med kontanter. Kortet kostar 20:- och är då laddat med 10 kopior, det kan sedan återanvändas och laddas med fler kopior. Det finns även möjlighet att köpa engångskort med 5 (10 kr) eller 10 (20 kr) kopior. Glöm inte kontanter!


Kopiera

På biblioteken finns ett utskriftssystem där du köper ett utskrifts/kopierings-kort som du sedan laddar med kontanter. Kortet kostar 20:- och är då laddat med 5 kopior (10:-), det kan sedan återanvändas och laddas med fler kopior. Det finns även möjlighet att köpa engångskort med 5 (10 kr) eller 10 (20 kr) kopior. Glöm inte kontanter