Jag jobbar på biblioteket Signalfabriken. Där har jag hand om förskoleklassernas studiebesök, och bokklubbarna för barn i låg- och mellanstadieålder.

Och så ansvarar jag för inköpen av barnböcker för barn 6-12 år på Biblioteket Signalfabriken. Jag köper också in barnböcker på alla möjliga språk till båda biblioteken.

Allt som har med språk att göra tycker jag är intressant. Fråga mig gärna om barn- och ungdomsböcker!

På fritiden gillar jag mest att hålla på med hästar och att vara ute i naturen!