Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Biblioteken i Sundbyberg använder dina personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen bestäms av en lag som heter dataskyddsförordningen, som gäller i hela EU.  

Du kan registrera dig för lånekort på biblioteket. Alla som har fyllt 6 år kan registrera sig, men om du inte har fyllt 13 år måste du först få skriftligt godkännande av din vårdnadshavare. När du registrerar dig får du en personlig inloggningsfunktion med en pinkod som du själv skapar och som gör att du får möjlighet till att logga in på bibliotekswebben där du exempelvis kan förnya dina lån. Du bokar också datorer via din personliga inloggning. Vi sparar uppgifterna till dess att du ber oss ta bort dem eller när du inte har använt ditt bibliotekskort på tre år.  

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat), lösenord (krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapat egna listor eller betygsatt verk på vår bibliotekswebb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte. Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat.   

Sundbybergs stad, org. nr 212 000 0175, med adress Östra Madenvägen 4, 172 92 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för bibliotekets behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter som biblioteken i Sundbyberg har sparade i låneregistret, du kan få en utskrift av det på våra bibliotek. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran, förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade. 

Sök

Språk