Information till pedagoger

Här hittar du information om vad vi på biblioteket erbjuder skolor och förskolor i Sundbyberg stad.

För förskolor: 

Lånekort 

Förskolor i Sundbyberg och i närliggande kommuner får skaffa lånekort på folkbiblioteken. Lånetiden är 6 veckor med längre lånetid över sommaren. Varje avdelning kan ha sitt eget lånekort. Lånekortet ska tas med vid lånetillfället. Det är bra om PIN-koden (den fyrasiffriga koden som används vid lån) innehåller de sista fyra siffrorna i telefonnumret till avdelningen. Då brukar det vara lätt för all personal att komma ihåg  

Omlån och reservationer 

Logga in på Mina sidor med lånekort och PIN-kod för att låna om böcker innan lånetiden förfallit. Som inloggad kan du även reservera böcker själv och få ett meddelande när böckerna finns att låna. 

Förskoleöppet 

Signalfabriken: Onsdagar kl.9-10.

Hallonbergen: Tisdagar kl.9-10. 

Eftersom det fortfarande är hög smittspridning är vi tacksamma om ni kommer med max 5 barn per grupp.  

Läspåsar och genuspåsar

Förskolorna i kommunen får Läspåsen från biblioteket att ha i sina kapprum eller liknande. Läspåsen är till för att involvera vårdnadshavare i barnens läs- och språkutveckling. Vårdnadshavare och barn lånar hem böckerna på förtroendebasis under en vecka eller två. Läspåsen innehåller ca 30 böcker på svenska och, i mån av tillgång, en bok på varje språk barnen pratar hemmaBöckerna lånas ut till förskolan på hösten och lämnas till sommaren Är ni intresserade av att veta mer? Kontakta Kristin.t.andersson@sundbyberg.se 

Genuspåsarna innehåller böcker på teman som kan väcka frågor och öppna ögonen för jämställdhet, normer och värderingar. Dessa påsar finns att låna på biblioteket och lånetiden är 30 dagar. 

Vår bokjury 

Alla förskolor erbjuds att vara med i Vår bokjury som är ett samarbete med Solna bibliotek. I Vår Bokjury får barn 0-6 år en möjlighet att rösta fram sin favoritbok från föregående år. Ett urval av årets bilderböcker presenteras för förskolepersonal i januari. Förskolan får med sig ett bokpaket att läsa med barnen under våren. Klicka på rubriken för att läsa mer om Vår bokjury och se vinnarfilmer från tidigare år.

Månadsbrev 

Biblioteket skriver ett månadsbrev med boktips och aktuell information som skickas till förskolechefer och – personal i Sundbybergs stad.  

Anmäl dig här om du vill få brevet:

Jag vill prenumerera på bibliotekets månadsbrev!


  Bibliotekssatsningen för de yngsta barnen i förskolan 

  Vill ni vara med i vårt läsfrämjande projekt för barnen i ålder 1- 3 år? 

  Två bibliotekarier kommer ut till er förskola och har läslek med den yngsta barnen vid tre tillfällen. 

  Läs mer här! 

  Läsa på andra sätt 

  Har ni barn på förskolan som har språkförsening, funktionsnedsättning eller hörselskada? På Äppelhyllan finns böcker med TAKK, språklekar med mera.  

  Via logoped kan barn och föräldrar få en språkbiljett till Språktåget med rekommendation om böcker som passar utifrån område att arbeta med. 

  Andra språk än svenska

  Många barn och vuxna som bor i Sundbyberg pratar ett annat språk än svenska. På biblioteket har vi böcker på många andra språk. Läs mer genom att klicka på rubriken.

  För skolor i Sundbyberg stad: 

  I Sundbyberg har alla kommunala skolor egna skolbibliotek och varje skola har sin egen skolbibliotekarie. Våra bibliotek i Signalfabriken och i Hallonbergen ersätter inte ert skolbibliotek men kan fungera som ett komplement. Det är bra om ni besöker oss för att barnen ska bli bekanta med det bibliotek de kan gå till på sin fritid. Folkbiblioteket kan vara en länk mellan skolans undervisning och elevernas kunskapssökande och läslust på fritiden. 

  Anmäl att ni tänker komma med en klass så vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt. 

  Lärarkort 

  Personal på kommunala skolor, friskolor och skolor i närliggande kommuner får skaffa lärarkort som ger 6 veckors lånetid på folkbiblioteken. Det betyder att läraren kan låna till klassen. Skolan kan bli ersättningsskyldig för borttappade böcker. Har eleverna eget lånekort kan de låna på det. 

  Omlån och reservationer 

  Logga in på Mina sidor med lånekort och PIN-kod för att låna om böcker innan lånetiden förfallit. Som inloggad kan du även reservera böcker själv och få ett meddelande när böckerna finns att låna. 

  Läsa på andra sätt  

  Har du en elev med en synnedsättning, dyslexi eller någon annan läsnedsättning? Då kan biblioteket hjälpa till, läs mer om det genom att klicka på rubriken.

  6-årsvisning  

  Varje vår bjuder biblioteken in till 6-års visning där vi berättar och visar runt i biblioteket. Vi svarar på barnens alla frågor, till exempel om hur man lånar, hur man hittar böckerna och vilka aktiviteter vi har. Barnen får en presentbok. I samband med 6-årsvisningen erbjuds barnen att få ett eget lånekort så de också kan låna på sin fritid. De får med sig en lapp att fylla i hemma och ta med till biblioteket tillsammans med vårdnadshavare. 

  Årskurs 4 

  På höstterminen bjuds alla klasser i årskurs 4 in till visningar på biblioteken i Signalfabriken och i Hallonbergen.  

  Årskurs 7 

  Biblioteken i Hallonbergen och i Signalfabriken bjuder in till visning av biblioteket för elever i årskurs 7. Under besöket kan klassen även få boktips och tips om informationssökning. Arbetar ni med något ämne just nu? I dialog med ansvarig bibliotekarie kan vi forma visningen utifrån vad ni önskar. 

  Bokmärket 

  Skolbibliotekarierna skriver Bokmärket som är ett nyhetsbrev med boktips utifrån ett tema. Ca 8 brev blir det per år. Brevet skickas till alla lärare och rektorer på de kommunala skolorna och alla brev finns att läsa om du klickar på rubriken.

  Vår bokjury 

  Alla barn och unga 6-16 år kan vara med i Vår bokjury som är ett samarbete med Solna bibliotek. I Vår Bokjury får de läsa och rösta fram sina favoritböcker från föregående år. Skolbibliotekarierna satsar extra på åk 4 och 7 och presenterar ett urval av böckerna för dem och klasserna får låna ett bokpaket. Röstsedlar finns på skolbiblioteken och på folkbiblioteken.   

  Novellprisfesten

  Vill ni jobba med något spännande och roligt i klassrummet? Skriv en novell! 

  Novellprisfesten är en novelltävling för unga författare mellan 12 och 20 årEleverna kan jobba med sitt bidrag i skolan, men bidragen måste skickas in individuellt (ej hela klasser i grupp). 

  Sommarboken/Julboken 

  Med Sommar- och Julboken vill vi hjälpa till att hålla läsningen igång även på loven. Information fås via skolbibliotekarierna på respektive skola. Information finns även att hämta på folkbiblioteken.   

  Läxhjälp

  Är det barn i din klass som behöver extra hjälp med läxan? Tipsa gärna om vår läxhjälp på biblioteket i Hallonbergen. Hitta mer information genom att klicka på rubriken.

  Skolbiblioteken  

  Vill du läsa mer om skolbiblioteken i Sundbyberg? Klicka på rubriken.

  Andra språk än svenska

  Många barn och vuxna som bor i Sundbyberg pratar ett annat språk än svenska. På biblioteket har vi böcker på många andra språk. Läs mer genom att klicka på rubriken.