Hjälp vid kontakt med svenska samhället

Behöver du hjälp med att fylla i en blankett eller att kontakta myndigheter (Socialtjänsten, Migrationsverket, Försäkringskassan med flera)?

Har du andra frågor, eller behöver du någon att prata med?

Diakonen Alexandra och prästen Maria från Svenska kyrkan i Sundbyberg hjälper dig.

Tolk finns på amaharinja och tigrinja.

Hallonbergens bibliotek, torsdagar kl. 15 – 17.

Välkommen!

Kontakt