Hemlös

En vacker dag slutar Cally att prata. Det börjar som ett välgörenhetsevent på skolan. Men Cally fortsätter sin tystnad, långt efter det att alla andra börjat prata igen. Självklart driver detta hennes omgivning till vansinne, hennes pappa inte minst.

Cally bor i en liten stad i England, tillsammans med sin pappa och sin storebror. De vet att Cally kan prata, men att hon väljer tystnaden. Men varför gör hon så? Hennes pappa frågar henne, men Cally vägrar svara på sådana frågor. I skolan blir det såklart lite problem. Läraren säger att hon inte längre gör sitt bästa. Och musikläraren vill ha henne med på den stora uppvisningskonserten. Kan hon inte bryta sin tystnad?

Det går så långt att Cally får prata med en psykolog. Hon är skeptisk, men ganska snart uppstår en varm vänskap Cally och psykologen emellan. Cally känner att det finns ett förtroende mellan dem. Cally har även stort förtroende för grannpojken Sam. Han är döv och kommunicerar bara genom teckenspråk. En vilsen hund kallad ”Hemlös” skapar gemenskap mellan dem. 

Detta är en fin berättelse, i all sin enkelhet. Egentligen handlar den om förlusten av en älskad mor. Men den växer och blir till någonting mer, just tack vare hunden som oberäkneligt rör sig genom landskapet. Här finns en inre, stillsam dramatik, som berör. Sams sjukdom ger också relief åt berättelsen, som bara störs av ett lite för sockersött slut. Slutet gott, allting gott, skulle man kunna sammanfatta.


Staffan på biblioteket i Solna C

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: csladmin den 2 oktober 2013