Om hbtq-certifieringen

Vår personal har genomgått flera utbildningar som gjorde att vi var HBTQ-​certifierade åren 2013–2021.
Biblioteken är till för alla, och ska möjliggöra för människor att vara människor på många olika sätt. För att bli bättre på bemötande, skapa en öppen och inkluderande verksamhet och lägga grunden för ett normkritiskt arbetssätt har Bibliotek Sundbyberg hbtq-certifierat sina verksamheter.

Biblioteket i Hallonbergen är certifierat sedan februari 2013 och under hösten 2013 genomgick även biblioteket i Signalfabriken en hbtq-certifiering. I december 2018 blev hela sektorn för kultur och fritid i Sundbyberg hbtq-certifierad.

Sök efter böcker och filmer med hbtq-tema i Regnbågsbiblioteket.

Det är RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, som utbildar och certifierar. Certifikatet innebär en garanti på att verksamheterna arbetar för en god arbetsmiljö och ett välkomnande och respektfullt bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv. En certifiering betyder utbildning av all personal och en inventering av miljö, informationsmaterial, styrdokument med mera.

 

Efter avslutad hbtq-certifiering ska:

De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.
Verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Källa: RFSL

På RFSL:s webbsida finns mer att läsa om hbtq-certifieringen.

Läs om sektorn för kultur och fritid i Sundbybergs hbtq-certifiering.

 

Språk