Etik och genus i förskolebarns världar

Rättigheter. Rättvisa. Omsorg. Vad har barn för erfarenheter av gott och ont samt rätt och fel i egna och andras handlingar?

I Gustav får visst sitta i tjejsoffan berättar Eva Johansson om förskolebarn som hon, utrustad med en videokamera, följt  under två terminer. Hon är intresserad av barns eget samspel. Frågor som hon söker svar på handlar om barns etik. Hon undersöker om genus, förväntningar av att vara "som flicka" och att vara "som pojke", har för betydelse för barnens etik ock moral. I läsningen av boken får jag teoretiska perspektiv och glimtar av hur forskningen kring barn och genus har och kan se ut. Dessutom får jag, via många citat och situationsbeskrivningar, vara bland barnen på förskolan. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Sofie Samuelsson den 22 september 2011