En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt

Ragnar Thoursie är allmänt erkänd som ett av den moderna svenska lyrikens största namn. I denna volym återfinns Thoursies tre diktsamlingar Emaljögat, Nya sidor och dagsljus samt Kråkorna skrattar i fullständigt skick.

Som titel har samlingen några rader ur den välkända "Sundbybergs-prologen". Prologen beställdes av Sundbybergs stad till firandet av dess 25-årsjubileum som stad på nyårsafton 1951. Slutraderna citerades ofta av Olof Palme, och blev ett slags programtext för en socialdemokrati som ville skapa det nya samhället. I de av författaren själv skrivna kommentarerna till dikterna, säger Thoursie om prologen att "den har tagit steget ut från bokhyllan och har under ett antal år inom sin ram fyllt en samhällsuppgift."

Samlingen innehåller också den självbiografiska betraktelsen "Lyriska läroår" och "dagboksdikter" med både tidiga och opublicerade sena dikter. Göran Greider står för efterskriften.

Målgrupp:

Taggar:

den 19 september 2011