Ebbe och ägget

Alla familjer ser olika ut. Därför är förutsättningarna för att få barn olika. Följ med på ett sätt att bli gravid.

Längtan kan se ut på många sätt. Ebbe är fyra år och vill gärna ha en orm. Det vill inte hans mamma. Hon vill ha en bebis. Därför har hon gått till barnmorskan och blivit inseminerad. Hon berättar för Ebbe att utan donatorer hade han och den väntade bebisen inte funnits. Ebbe får följa med till barnmorskan och lyssna på bebisens hjärta. Han vill hellre lyssna på sitt ägg som han hoppas ska bli en orm. Parallellt med berättelsen om Ebbe och hans mamma finns två små ormlika figurer som kommenterar och kompletterar berättelsen.

Boken är en av få som berättar att det finns andra sätt att bli gravid och bli familj på vilket är bra. Det krävs en vuxen att prata med som kompletterar bilden av sätt att få barn på. Annars kan barn lätt få uppfattnignen att alla män lämnar spermier hos barnmorskan som kvinnor sedan går dit och hämtar.