Den Arge

Varifrån kommer Den Arge som bor i pappa?

Boj älskar sin pappa. Men det gäller att tassa på tå och läsa av stämningen kring pappa. Utan förklaring förvandlas han och ett stort farligt monster växer fram i stället. Nu måste mamma försöka skydda Boj och sig själv. Men hon är liten och bräcklig liksom allt i hemmet. Bilderna visar hur skör tillvaron är. Det finns verktyg som kan slå sönder glas och hela hemmet.

Gro Dahle har skrivit boken med ord hon fått från barn som gått i familjeterapi. Det som känns så ångestfullt för oss vuxna är alltså viktigt att lyfta fram. Barnen måste få göra sina röster hörda.

Jag tycker själv att det är tungt att läsa en del av parets böcker. de är så direkta och det är ju inte så här vi vill att barns uppväxt ska se ut. Men eftersom det är verklighet för en del måste vi ta det på allvar och våga se. Hon har berättat hur barn blivit glada och lättade över att en vuxen vågar prata om deras liv och visa att de inte är ensamma, vilket många tror.

Boken finns med i min inspelade presentation Kristins presentation av genuina bilderböcker.