De som går igen

Historisk berättelse om varulvar.

Marcus Sedgwick odlar ett lite annorlunda författarskap. Inte så att han söker sig till udda ämnen. Snarare tvärtom. Den senaste berättelsen handlar både om gengångare och om kärlek. På så vis skulle man kunna säga att hans böcker är ”heta”. Ingenting kan ju vara mer rätt. Det är snarare sättet han gör det på, som skiljer sig från många andra författares.

För där andra författare helt uppenbart fabulerar, vilar det över Marcus Sedgwicks berättelser ett drag av vetenskaplighet. Han utgår från legender och folktro och väver in dessa berättelser i sina egna. I ”De som går igen” möter vi Peter, son till en vedhuggare. De har äntligen kommit att slå sig till ro, efter att under många år fört ett kringflackande liv. Varför berättar inte fader. Och Peter får ingenting veta. Han kan bara ana hur allt ligger till.
 
Plötsligt börjar de döda att resa sig ur sina gravar, ta människor till fånga, föra bort dem. Vi befinner oss någonstans i ett avlägset beläget östeuropa, någon gång på 1600-talet. Peters käresta Agnes försvinner, och andra med henne. Kanske ”Romerna”, dessa illa omtyckta människor, kan vara till hjälp. De är i vart fall ute efter en kista som Peters far Tomas i alla år fört med sig i packningen, utan att för den skull visa.

Stort äventyr i historisk dräkt, mitt i varulvarnas rike!


Staffan på biblioteket i Solna C

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Biblioteken i Solna den 24 november 2011