Biblioteksvisning åk 7

Varje höst bjuder biblioteken i Sundbyberg in kommunens årskurs 7 till visning av folkbiblioteken.

Klasserna som kommer får en introduktion av bibliotekens ungdomsbibliotekarier som visar bibliotekets lokal, olika medier samt ger en enklare introduktion till informationssökning i bibliotekets katalog. 

Vid besöket presenteras också de olika aktiviteter som erbjuds målgruppen och besöket avslutas med boktips.

De elever som ännu inte blivit låntagare passar på att fixa lånekort.

Kontakt Signalfabriken

Kontakt Hallonbergen