Biblioteksvisning åk 4

Årskurs 4 bjuds in till biblioteksvisning

Varje år bjuds kommunens årskurs 4 in till en visning av biblioteket.

Kontakt Signalfabriken

  1. Kerstin Blombäck

    Titel: Barnbibliotekarie

    Jag jobbar på biblioteket Signalfabriken. Där har jag hand om förskoleklassernas studiebesök, och bokklubbarna för barn i låg- och mellanstadieålder.

    Telefon: 08-706 82 30

Kontakt Hallonbergens bibliotek