Behandling av dina personuppgifter – Nytt från 25 maj 2018

Det är viktigt för oss på Bibliotek Sundbyberg att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid. 

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps. Därför är det viktigt att du tar del av våra låneregler på nytt.  

Lånereglerna har kompletterats med information om hur vi sparar din personliga information. Du hittar våra låneregler på: 

https://bibliotek.sundbyberg.se/låneregler 

Målgrupp:

Taggar:

den 18 maj 2018