Advokat- och juristjour

Advokat- och juristjouren är en mottagning i biblioteket där en advokat/jurist hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Du får råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.

Du får samtala med en advokat /jurist i cirka 15 minuter.

Advokaten/juristen kan inte på denna korta tid ge dig en fullständig rådgivning och kan inte heller upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du får tips om hur du kan gå vidare!

På Hallonbergens bibliotek träffar du jurist Mariana Basurto Correa onsdagar kl. 16 - 18. Boka tid i receptionen eller ring 08-706 84 70 samma dag som rådgivningen äger rum.

På biblioteket i Signalfabriken träffar du advokat Lars Hultgren måndagar jämna veckor kl. 17 - 18. Måndagar ojämna veckor kl. 17 - 18 träffar du advokat Linn Öst Nori. Boka tid i receptionen eller ring 08-706 84 80 samma dag som rådgivningen äger rum.

Kontaktuppgifter:

Lars Hultgren

Advokatfirman Lars Hultgren
Solna Torg 19, plan 5, Solna Centrum
171 45 Solna

Tel: 08-651 02 03
Mobil: 0707-56 46 57
Fax: 08-639 95 50
E-post: advokatlarshultgren@hotmail.com
Webbplats:

Linn Öst Nori 

Öst Nori Advokatbyrå AB 
Solna Torg 19, plan 5, Solna Centrum
171 45 Solna

Tel. 08-505 865 42
Mobil. 070-727 75 39
Fax. 08-505 864 99
E-post. linn@ostnoriadvokatbyra.com
Webbplats: www.ostnoriadvokatbyra.com 

Mariana Basurto Correa

LeyJuristbyrå AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista

Tel: 070-4123945/073-7411870
E-post: info@leyjurist.se
Webbplats:

Mer information:

Uppgifterna hämtade från Advokatsamfundets webbplats.
På Advokatsamfundets sida hittar du information om alla bibliotek som har advokatjour.