Tidningar & tidskrifter

Tidningar & tidskrifter

På Bibliotek Sundbyberg har vi ett brett utbud av dagstidningar och tidskrifter på svenska och andra språk. Vi erbjuder även tillgång till PressReader där du kan läsa dagstidningar och tidskrifter digitalt hemma eller på biblioteket.

Dagstidningar

På biblioteken finns dagstidningar från olika delar av landet.

Här hittar du en lista över alla bibliotekets dagstidningar.

Tidskrifter

Vi har en mängd olika tidskrifter inom olika ämnen och på olika språk.

Här hittar du en lista över alla bibliotekets tidskrifter.

PressReader - nyheter från hela världen

Med PressReader kan du läsa dagstidningar och tidskrifter digitalt hemma eller på biblioteket. Här finns 7000 dagstidningar på 60 olika språk från mer än 100 länder i hela världen.

Här hittar du PressReader.

 

Språk