Studerande

Studerande

Här hittar du information om bibliotekets service för dig som studerar.

Studierum

För att bemöta önskemål om att använda studierummen till videosamtal tillåter vi nu bokning av rummen för en person. 

För att så många som möjligt ska få chansen att använda rummen så har maxtiden per person (eller grupp) och dag ändrats från 4 till 2 timmar.

BIBLIOTEKET I SIGNALFABRIKEN har 2 bokningsbara studierum. För att boka ett studierum på biblioteket i Signalfabriken behöver ni ha ett bibliotekskort från bibliotek Sundbyberg. Rummet kan bokas max 2 timmar per dag och max 3 gånger i förväg under en och samma vecka. Rummen kan bokas via telefon eller på plats i biblioteket. Er bokning upphör att gälla om ni inte kommer inom 30 minuter från er påbörjade bokning.

HALLONBERGENS BIBLIOTEK har 2 bokningsbara studierum: rummet Selma för max 2 personer och August  för max 4 personer. För att boka ett studierum på Hallonbergens bibliotek behöver ni ha ett bibliotekskort från bibliotek Sundbyberg. Rummet kan bokas max 2 timmar per dag och max 3 gånger i förväg under en och samma vecka. Rummen kan bokas via telefon eller på plats i biblioteket. Er bokning upphör att gälla om ni inte kommer inom 30 minuter från er påbörjade bokning.

På båda biblioteken finns också tysta läsesalar för studier.

För allas trevnad ber vi er att inte äta i studierummen.

Trådlöst nätverk

På båda biblioteken finns trådlöst nätverk för dig som har egen dator med dig. Du loggar in på nätverket genom att antingen skriva ditt personnummer (ÅÅMMDDXXXX) eller numret på ditt bibliotekskort som användarnamn, och din pinkod som lösenord. Nätverket heter: SundbybergBibliotek.

Kurslitteratur & informationssökning

Båda våra bibliotek har litteratur för dig som studerar. På Hallonbergens bibliotek finns all aktuell kurslitteratur för dig som läser på Centrum för vuxenutbildning i Sundbyberg - både att låna hem och att läsa på plats i biblioteket.

För högre studier, på universitet och högskola, köper vi bara in viss kurslitteratur, främst på grundnivå och när det finns ett bredare allmänt intresse. Om du studerar på högskola eller universitet är det på din skolas bibliotek du lättast hittar din litteratur och får hjälp. Men fråga oss gärna, så hjälper vi dig att söka fram var du kan hitta ditt material. 

Många kursböcker finns som e-böcker, att läsa via skärmen. Dessa kan du låna direkt till din dator från bibliotekets katalog här på hemsidan.

På våra bibliotek finns också uppslagsböcker, referensböcker och databaser att söka i. Många av våra databaser når du hemifrån. Vi hjälper gärna till att visa hur du kan söka i olika källor.

Fjärrlån

Om boken du söker inte finns på biblioteket kan vi ibland låna in den från ett annat bibliotek. Vi lånar inte in kurslitteratur, nyare skönlitteratur, språkkurser eller filmer. Finns boken på ett annat bibliotek i Stockholms län åker du själv dit och lånar. Läs mer om fjärrlån här.

Tentamen

Vi har inte möjlighet att erbjuda dig att skriva din tentamen på biblioteken i Sundbyberg.

 

Språk