Reservationer

Reservationer

Är boken du vill läsa utlånad? Har du ett bibliotekskort hos Bibliotek Sundbyberg kan du reservera böcker direkt i bibliotekskatalogen.

Allt du behöver göra är att logga in i övre, högra hörnet med numret på ditt bibliotekskort eller ditt personnummer och din pinkod.

Det går också bra att göra reservationer per telefon till Hallonbergen: 08-706 84 70 eller Signalfabriken: 08-706 84 80.

När boken du reserverat finns att hämta får du ett sms, ett mail eller ett brev beroende på vad du valt.

Du hämtar själv dina böcker i hyllan för reserverade böcker på biblioteket.

De reserverade böckerna står sorterade efter låntagar-id. Låntagar-id är ett nummer som är unikt för varje låntagare och står på kvitton och meddelanden om reserverade böcker. Du har alltid samma låntagar-id. Din reservation står sorterad på första siffran i låntagar-id (2-19).

Om du har reservationsmeddelandet med dig hittar du lätt ditt låntagar-id. Om du inte vet ditt låntagar-id kan du trycka på Böcker hemma? i utlåningsautomaten. Numret står på kvittot. Du kan förstås alltid fråga personalen.

Varför Låntagar-id? Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är alla lån och reservationer på bibliotek sekretessbelagda. Genom att ta bort alla personuppgifter från reserverade böcker skyddar Bibliotek Sundbyberg din rätt att låna vad du vill utan att någon annan får reda på det.

Språk