Litteraturbanken

Litteraturbanken

Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för alla!

I biblioteket finns fler än 4000 titlar som kan sökas fram och läsas på webbplatsen men över 1000 titlar kan också laddas ner till läsplattor och mobiltelefoner helt gratis!

Gå in och botanisera här: https://litteraturbanken.se/

Besök Litteraturbankens Ljud- och Bildsida. Här finns diktinläsningar, filmklipp och historiska inspelningar och du kan lyssna på bland annat Selma Lagerlöfs och Karin Boyes röster: https://litteraturbanken.se/ljudochbild/

Dramawebben är en del av Litteraturbanken. Här finns en samling svensk dramatik med verk daterande från 1611 till 1938, som faksimil (inskannade original) och pdf: https://litteraturbanken.se/dramawebben

Språk