För pedagoger i förskolan

För pedagoger i förskolan

Här hittar du information om vad vi på biblioteket erbjuder förskolor i Sundbyberg stad.

Bibliotekskort 

Förskolor i Sundbyberg och i närliggande kommuner får skaffa bibliotekskort på folkbiblioteken. Lånetiden är 6 veckor med längre lånetid över sommaren. Varje avdelning kan ha sitt eget bibliotekskort. Bibliotekskortet ska tas med vid lånetillfället. Det är bra om PIN-koden (den fyrasiffriga kod som används vid lån) innehåller de sista fyra siffrorna i telefonnumret till avdelningen. Då brukar det vara lätt för all personal att komma ihåg.   

Omlån och reservationer 

Logga in på Mina sidor med lånekort och PIN-kod för att låna om böcker innan lånetiden förfallit. Som inloggad kan du även reservera böcker själv och få ett meddelande när böckerna finns att låna. 

Förskoleöppet

Signalfabriken: Onsdagar kl.9-10.

Hallonbergen: Tisdagar kl.9-10. 

Läspåsen Extra

Förskolorna i kommunen får Läspåsen från biblioteket att ha i sina kapprum eller liknande. Läspåsen är till för att involvera vårdnadshavare i barnens läs- och språkutveckling. Vårdnadshavare och barn lånar hem böckerna på förtroendebasis under en vecka eller två. Läspåsen innehåller ca 30 böcker på svenska och, i mån av tillgång, en bok på varje språk barnen pratar hemma. Böckerna lånas ut till förskolan på hösten och lämnas till sommaren.  

Är ni intresserade av att veta mer? Kontakta Kristin.

Vår bokjury

Alla förskolor i Sundbyberg erbjuds att vara med i Vår bokjury som är ett samarbete med Solna bibliotek. I Vår Bokjury får barn 0-6 år en möjlighet att rösta fram sin favoritbok från föregående år. Ett urval av årets bilderböcker presenteras för förskolepersonal i januari. Förskolan får med sig ett bokpaket att läsa med barnen under våren. Klicka på rubriken för att läsa mer om Vår bokjury och se vinnarfilmer från tidigare år.

Röstsedlar finns på folkbiblioteken om ni vill rösta utan att ha egna bokpaket.  

Månadsbrev 

Biblioteket skriver ett månadsbrev med boktips och aktuell information som skickas till förskolechefer och – personal i Sundbybergs stad.  

Läs Månadsbrev för maj 2022 från bibliotekens barnavdelningar

Anmäl dig till Kristin om du vill få brevet.

Läsa på olika sätt 

Har ni barn på förskolan som har språkförsening, funktionsnedsättning eller hörselskada? På Äppelhyllan finns böcker med TAKK, språklekar med mera.  

Via logoped kan barn och föräldrar få en språkbiljett till Språktåget med rekommendation om böcker som passar utifrån område att arbeta med. 

Andra språk än svenska

Många barn och vuxna som bor i Sundbyberg pratar ett annat språk än svenska. På biblioteket har vi böcker på många andra språk. Läs mer genom att klicka på rubriken.

Språk