Bokstart

Bokstart

Biblioteket kommer hem till dig! Alla i Hallonbergen och Rissne med ett barn på 6-månader kan nu få hembesök av biblioteket.

Bokstart i Sundbyberg

Biblioteket kommer hem till dig som bor i Hallonbergen och Rissne och har ett barn på 6-månader. Biblioteket ringer upp berörda familjer och bokar en tid. Saknar vi ditt telefonnummer skickar vi ett kort där vi ber dig kontakta oss.

Vi ger presentböcker till ditt barn.

Vi pratar om språkutveckling och vikten av tidigt möte med böcker och läsning. Vi har med information på flera språk. Ditt modersmål är viktigt.

Vi vill också utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, samt öka och sprida, kunskaper om små barns språkutveckling. 

Här kan ni titta på en film från den digitala publicisten KIT som följer med oss på ett Bokstartsbesök (filmen öppnas i facebook).

Vill du veta mer? Läs om den nationella satsningen på Kulturrådets sida www.bokstart.se eller kontakta Kristin.

Kristin och Maria

Kristin och Maria heter vi som jobbar med Bokstart.

Språk