Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker samt talböcker.

Storstilsböcker

För dig som tycker texten i vanliga böcker är för liten, finns det storstilsböcker. 
En storstilsbok är en bok där texten är cirka 50 % större än i en vanlig, tryckt bok.
Den förstorade texten gör storstilsböckerna omfångsrika, vilket får till följd att böckerna ibland delas upp i två volymer. 
Alla som vill får låna storstilsböcker på biblioteket.

 

Lättläst

Biblioteken har lättlästa böcker för alla åldrar.

En lättläst bok har enkla ord.
Texten är skriven med korta rader.
Vissa av böckerna har bilder.

Det finns lättlästa böcker för alla.
Både barn, unga och vuxna.       
Det finns romaner och berättelser och lättlästa faktaböcker.

Det finns också en lättläst tidning.
Den heter 8 SIDOR.
Tidningen innehåller nyheter.
Den kommer ut en gång i veckan.

Tidningen 8 SIDOR finns på biblioteket och på internet här: http://8sidor.se/ 

 

Talböcker och Legimus

Talböcker är böcker du lyssnar på. De finns inlästa på cd-romskiva (DAISY) eller i MTMs app Legimus.
Vilka får låna talböcker? Läs mer här

Språk