Övertidsvarning

Övertidsvarning via e-post är en extratjänst som biblioteket erbjuder.

Trots detta är du alltid själv skyldig att se till att lämna dina lån i tid.
Om du av någon anledning inte får en påminnelse är du fortfarande ansvarig för dina lån. Det vill säga att lånetiden följs, samt att betala eventuella förseningsavgifter.