Ögat & synen

Känner du till 20-20-20-regeln? Om detta och mycket annat kan du läsa i Ögat & synen skriven av ögonläkaren Jan Ygge

Ögat och synen är en bok som behandlar nästan allt om synsystemet skriven för den intresserade allmänheten. Halva boken behandlar olika typer av ögonsjukdomar beskrivna så att lekmän förstår.  Ögat och synen ger förståelse för hur synen kan förändras under livet, alltifrån spädbarnets första blickar till de äldres grumlade linser, närsyntheten hos skolbarn och de medelålders behov av läsglasögon. Vad ska jag tänka på när jag väljer glasögon, och vad kan optiken göra för just mina ögon? I den här boken förklaras och beskrivs alltså hur vi ser, hur våra ögon fungerar i all sin sinnrikhet. Ett kapitel ägnas åt kontaktlinser.
Ett kapitel handlar om Ögon och seende hos djur, ett annat om huruvida växter kan se. 
 
Och 20-20-20-regeln? Eftersom vi fortfarande är konstruerade som jägare är det bättre för ögonen att spana mot horisonten än att stirra in i en dataskärm. Därför bör man var tjugonde minut titta minst 20 fot (6 meter) under minst 20 sekunder. Ett bra för tips vid CVS, computer vision syndrome. Den särskilda ögontrötthet som dataskärmen ger upphov till.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Eva Thorén den 10 november 2011