Äntligen Emily Dickinsons dikter i svensk nyöversättning!

Vad skulle du ta dig för? Om du stannade hemma hela ditt vuxna liv? Inte lämnade ditt hus, knappt ens ditt rum. Vilket skulle då ditt Projekt bli?

emily

Emily Dickinson (1830-56) räknas till USAs största och mest egensinniga poeter. Hon klädde sig alltid vitt och lämnade sällan sitt hus i Amherst, Massachusetts, och knappt ens sitt rum. 

Människorna omkring henne tyckte hon var konstig. Hon umgicks mest via brev. Det var bara brevvännerna som visste att hon skrev dikter. Till sin stora förvåning hittade familjen efter hennes död en stor samling efterlämnade dikter. Många av dem handlar om död och odödlighet. Fyra år efter hennes död publicerades den första diktsamlingen.

Det var inte Heligt –
det var för stort –
Eller snö – det var
för litet –
Det höll sig bara
på sin Kant
Som någonting besjälat 

Gång på gång är skogarna rosa - en Dickinsonsk diktrad och tillika titeln på samlingen med Dickinsons dikter som kom ut på Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2012. För tolkningarna till svenska står poeten Ann Jäderlund, som kanske är den för uppgiften mest lämpade av alla svenska poeter? Det finns ett släktskap mellan Dickinson och Jäderlund. Om detta skriver Jäderlund dock ingenting i det fem sidor långa efterordet, som bitvis liknar en poetik. Hon skriver desto mer om hur hon har gått till väga:

”Jämfört med tidigare översättningar av hennes dikter har mina blivit mer närsynta, och kantigare. Men det har varit viktigare för att bevara det grammatiska och semantiska i en dikt, än att försöka upprätthålla dess mer formella/dekorativa drag. /…/ Jag upplever Dickinsons dikter som sammansatta med en precis diktion. Ibland med fast rytm och rim. Ibland till synes lösare. Men även då upplever jag att det finns något `fast´ i deras konstruktion. Som om varje ord förhåller sig till varje annat ord. Och bara kan göra det på det sätt som de gör. Små syntaktiska skillnader bär upp viktiga element i dikten. Samtidigt som dikterna – ur ett annat perspektiv – utstrålar en öppenhet och rörlighet. Tar sig moderna friheter. Tillåter sig att vara `obegripliga´. Motsägelsefulla. Dickinson kan till exempel skifta grammatiskt perspektiv utan att annonsera det. Eller placera centrala ord i ett slags mellanläge där det syftar både bakåt och framåt i texten. Något som ger de dubbla, eller snarare ännu fler, innebörder. Hon gör det tydligt att ordens innebörder inte är något fast – eller ens för stunden givet. Lyser in mot deras konnotationer.”

Det viktigaste av alla Jäderlunds översättarval är att hon har utgått ifrån hur dikterna ser ut i originalmanuskripten och därifrån med stor varsamhet överfört formen. Det vill säga radindelningen, interpunkteringen, versalerna, kursiveringarna och annat.  Det är själva formen som är innehållet, tycker jag. 

Jag tänker –
Jorden är knapp
Och Oron – absolut –
Och många – sårade –
Men –  Än sen? 
 Jag tänker –
   Vi borde
   dö –
Den mest – Vitale
Övertrumfar inte
Förfallet  –
Men  – Än sen?
Jag tänker –
 Att i ”Himlen” -
På något sätt – ska det jämnas ut  –
Nå’n  ny Ekvation – ges till slut –
Men – Än sen!

I förordet skriver Staffan Söderblom:
”Lite otillbörligt tillspetsat kan man säga att det är översättarens uppgift att förstå dikten, i varje enskildhet, medan poeten kan nöja sig med att veta att diktens enskildheter sitter som de ska. Att formulera en förståelse av en dikt, vilket är vad översättaren gör, innebär alltid en reducering av diktens utsaga. Det är ofrånkomligt, en beklaglighet som är meningslös att beklaga. Dikten är alltid nyare än vad översättningarna kan vara, oberoende av tiden som gått och går. Dikten behöver inte skrivas om, men översättningarna måste göras på nytt, de åldras på ett oförsonligare sätt. Inte minst Emily Dickinsons poesi ska därför nyöversättas, och när Ann Jäderlund nu ger sin version av denna poesi är det en händelse i svensk litteratur. Arbetet med att överföra den dickinsonska dikten till vårt språk kommer förhoppningsvis aldrig att bli färdigt, aldrig definitivt.”

Ett ord är dött
När det har sagts –
Säger vissa –

Jag säger
att det
börjar leva –
Just den dagen


Jag betalar - med Sidenpengar -
Du uppgav inte - ditt pris -
Ett Kronblad, för en Paragraf
Är närmast vad jag gissar -

Emily Dickinson på biblioteket

 1. I lost a world the other day!

  Undertitel: liv och diktning
  Av: Dickinson, Emily
  Språk:
  Svenska Engelska
  Publiceringsår: 1993
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från engelska
  Finns som: Bok
 2. Min flod flyter mot dig

  Undertitel: sextio dikter
  Av: Dickinson, Emily
  Språk:
  Svenska Engelska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från engelska
  Finns som: Bok
 3. Gång på gång är skogarna rosa

  Undertitel: dikter
  Av: Dickinson, Emily
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från engelska
  Finns som: Bok
 4. Dikter

  Av: Dickinson, Emily
  Språk:
  Svenska Engelska
  Publiceringsår: 1993
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från engelska
  Finns som: Bok
 5. Poeter tänder bara lampor

  Undertitel: dikter
  Av: Dickinson, Emily
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från engelska
  Finns som: Bok
 6. Hur läsa & varför

  Av: Bloom, Harold
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: E-bok
 7. Vänterskans flykt

  Av: Odensten, Per
  Språk:
  Svenska
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 8. The lovers of Amherst

  Av: Nicholson, William
  Språk:
  Engelska
  Klassifikation: Engelsk skönlitteratur
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Johan Rahm den 28 augusti 2013